• Škola muskuloskeletne radiologije 2017

Copyright 2018 - Trading template - Škola muskuloskeletne radiologije

 

Poštovane koleginice,

Poštovane kolege,

Dragi prijatelji,

 

Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas i ove godine pozovem da učestvujete u radu Škole muskuloskeletne radiologije koja će se održati od 26-27. maja, 2017. godine u hotelu Best Western M, Beograd.

Kao i prethodne godine, Škola se karakteriše multidisciplinarnim i interaktivnim pristupom tokom 16 predavanja, 10 radionica i dva simpozijuma, koja će održati najistaknutiji eksperti u ovoj oblasti. Glavna karakteristika Škole je mnoštvo radionica sa prikazom tipičnih slučajeva iz odredjenih oblasti i mogućnošću da se diskutuje sa predavačem o svim značajnim pitanjima. Takodje, predvidjena je demonstracija ultrazvučne dijagnostike muskuloskeletenog sistema i praktičnan rad pod rukovodstvom iskusnih stručnjaka. Ovogodišnja Škola će obuhvatati i teme koje su redje zastupljene u edukativnim kursevima sličnog tipa, oblast urgentne medicine i pedijatrije, posle kojih će biti organizovane radionice sa prezentacijom tipičnih slučajeva. Ovakav pristup je u skladu sa modernim pravcima u edukaciji i garant je da će polaznici Škole da steknu znanja koja će im pomoći u svakodnevnom kliničkom radu.

Škola muskuloskeletne radiologije pruža jedinstvenu priliku učesnicima da unaprede svoje znanje, da kompletnije sagledaju pojedina patološka stanja, kao i da prodube znanja iz oblasti koje su im već poznate. Kompletnu sliku patoloških stanja upotpunjuje i podsetnik anatomskih karakteristika odredjenih regija u raznim presecima koje odgovaraju slikama dobijenim radiološkim metodama, kao i kliničko radiološke korelacije koje će predstaviti eksperti iz oblasti ortopedija i neurohirurgije.

Nadam se da će ova Škola biti izazov ne samo u edukativnom smislu, već i sjajna prilika za lepo druženje i uspostavljanje novih prijateljstava.

Škola muskuloskeletne radiologije je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa 9 bodova za predavače, 5 bodova za učesnike.

Želim vam srdačnu dobrodošlicu u Školu muskuloskeletne radiologije 2017. godine i uspešan rad,

S poštovanjem,

 

Potpis

 

Prof. Ružica Maksimović

Predsednik Udruženja radiologa Srbije

Predsednik Naučnog odobora Škole muskuloskeletne radiologije