Copyright 2018 - Škola muskuloskeletne radiologije

 

Da se steknu znanja o indikacijama za upotrebu raznih dijagnostičkih modaliteta u evaluaciji pacijenata sa patologijom muskuloskeletnog sistema;

Da se obnove osnovne anatomske karakteristike pojedinih regija muskuloskeletnog sistema i stekne znanje o radiološko kliničkim korelacijama;

Da se stekne znanje o varijetetima muskuloskeletnog sistema;

Upoznavanje sa ulogom i značajem dijagnostičkih procedura u proceni pacijenata sa traumom muskuloskeletnog sistema;

Pregled dijagnostičkog algoritma u tumorima i degenerativnim bolestima kičmenog stuba.