Copyright 2018 - Škola muskuloskeletne radiologije

B

       

Dr Bojan Banko

Klinički centar Srbije, Beograd

CV

       

D

       

Ass. Dr Dušan Damjanović

Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
Klinički centar Srbije, Beograd

CV

 

Ass. Dr Kristina Davidović

Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

CV

   

Đ

       

Dr Goran Đuričić

Univerzitetska dečja klinika, Beograd

CV

       

G

       

Asist.dr med. Miloš A.Gašić

Medicinski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Institut za Anatomiju, Kosovska Mitrovica

CV

       

J

       

Dr Nenad Janeski

Kliničko bolnički centar Zemun

CV

 

Marija Jovanović

Centar za radiologiju i magnentu rezonancu, Klinički centar Srbije, Beograd

CV

   

L

       

Prof. Dr Aleksandar Lešić

Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
Klinički centar Srbije, Beograd

CV

       

M

       

Prof. Dr Ružica Maksimović

Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
Klinički centar Srbije, Beograd

CV

 

Dr Nemanja Menković

Klinički centar Srbije, Beograd

CV

 

Dr Radovan Milenković

Institut za reumatologiju, Beograd

CV

S

       

Prof. Ruža Stević

Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
Klinički centar Srbije, Beograd

CV