Copyright 2018 - Škola muskuloskeletne radiologije

Ciljevi

  • Da se steknu saznanja o osnovim kliničkim karateristikama koje su važne u interpretaciji nalaza muskuloskeletnog sistema,
  • Da se obnovi znanje o anatomiji muskuloskeletnog sistema i značaj u korelaciji sa kliničkim nalazom i vizualizacionim tehnikama,
  • Da se prikažu najčešća stanja sa kojima se sreću radiolozi u svakodnevnoj kliničkoj praksi,
  • Da se ukaže na najznačajnije informacije koje radiolog treba da pruži kliničaru – structured reporting,
  • Da se prikažu različite mogućnosti vizualizacionih tehnika u odredjenim kliničkim stanjima